Κατηγορία Γ (Φορτηγό)

Άδεια οδήγησης φορτηγού.


Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει:
  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ τουλάχιστον.
  • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός βγάλει και το Π.Ε.Ι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του . Αλλιώς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ’.
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα (Δ)

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ βγάλει Γ μετά τις 10/9/2009 και θέλει ΠΕΙ

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ έχει δίπλωμα κατηγορίας Β

Θεωρητικά: 15 ώρες

Πρακτικά: 15 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ έχει δίπλωμα κατηγορίας Δ

Θεωρητικά: 7 ώρες

Πρακτικά: 6 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ έχει δίπλωμα κατηγορίας Γ μετά τις 10/9/2009 και θέλει ΠΕΙ

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται

Πρακτικά: Δεν απαιτούνται


Επικοινωνία

Δρόσος Κωνσταντίνος
Σχολή Οδηγών

210.23.25.117

6934.181.913

kostas@drososdrive.gr

Δημητρίου Γούναρη 43, Καματερό