Κατηγορία Δ (Λεωφορείο)

Στην κατηγορία Δ περιλαμβάνονται οχήματα για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού με ρυμουλκούμενο έως max 750kg.


Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει:
  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
  • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ι μαζί με το δίπλωμα. ( Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι τότε προϋποθέτει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του).
  • Σε περίπτωση που ο οδηγός βγάλει μαζί με το δίπλωμα και το Π.Ε.Ι. δεν υπάρχει ο περιορισμός για οδήγηση μέχρι 50 χιλιομέτρων.
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ’.
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
  • Σε περίπτωση που δεν βγάλει Π.Ε.Ι. το δίπλωμα ισχύει μόνο για τις εξερέσεις του άρθρου 3 του νόμου.

Βιβλίο Λεωφορείου


Βιβλίο Λεωφορείου

Download


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ βγάλει Δ μετά τις 10/9/2008 και θέλει ΠΕΙ

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ έχει δίπλωμα κατηγορίας Β

Θεωρητικά: 15 ώρες

Πρακτικά: 15 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ έχει δίπλωμα κατηγορίας Γ

Θεωρητικά: 7 ώρες

Πρακτικά: 6 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ έχει δίπλωμα κατηγορίας Δ μετά τις 10/9/2008 και θέλει ΠΕΙ

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται

Πρακτικά: Δεν απαιτούνται


Επικοινωνία

Δρόσος Κωνσταντίνος
Σχολή Οδηγών

210.23.25.117

6934.181.913

kostas@drososdrive.gr

Δημητρίου Γούναρη 43, Καματερό